Month: luty 2022

Od czego zależy cena ubezpieczenia mieszkania?

Bardzo często chcąc porównać składki w ubezpieczeniu nieruchomości pomiędzy towarzystwami, wpisujemy w wyszukiwarkę internetową hasło “ubezpieczenie mieszkania cena” (https://superpolisa.pl/ubezpieczenie-mieszkania-jaki-to-koszt/). Pomimo tego, że na wielu branżowych forach można porównywać sobie składki, jakie zapłacili inni, to jednak jest to zagadnienie wieloaspektowe. Koszt, jaki musimy ponieść w związku z zawarciem polisy na mienie, zależny jest od wielu czynników. Zalicza się do nich:

 • Lokalizację nieruchomości: już na etapie zakupu mieszkania widać znaczące różnice pomiędzy różnymi miastami. O ile w przypadku tych największych, jak np. Kraków i Warszawa różnica nie jest aż tak diametralna, o tyle w przypadku np. Rzeszów — Sanok jest już ona dla kupującego znacząca. Taka sama sytuacja jest w przypadku ubezpieczenia tej nieruchomości. Ponadto na ostateczną cenę wpływa także ukształtowanie terenu. Oznacza to, że np. ryzyko powodziowe jest większe przy rzekach, zalewach itp., w związku z czym składka jest proporcjonalnie podnoszona;
 • Powierzchnię użytkową: oczywiste jest, że im więcej metrów kwadratowych do ubezpieczenia, tym wyższa jest składka;
 • Zakres Ochrony: fundamentem polisy mieszkaniowej jest ubezpieczenie murów oraz stałych elementów. Można jednak do tego dodać wyposażenie, czyli ruchomości domowe. Ponadto ważne jest, czy zdecydujemy się na wariant z ryzykami nazwami, czy All risk. W pierwszym przypadku na umowie wskazane są dokładne przypadki, od których posiadamy ochronę naszej nieruchomości. Z kolei w drugiej opcji ubezpieczeniem objęte są wszystkie ryzyka, oprócz tych wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia;
 • Sumy ubezpieczenia: im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oferowane są różne limity. Suma ta powinna być podawana z uwzględnieniem, jaka kwota byłaby nam potrzebna w przypadku całkowitego zniszczenia mieszkania. Ponadto to właśnie od niej jest wypłacany odpowiedni procent w danym przypadku;
 • Zabezpieczenia: szczególnie istotne są one w przypadku ubezpieczania mieszkania również od kradzieży i włamania. Oprócz standardowych zabezpieczeń (czyli zamykania drzwi na jeden zamek) możemy dodać opcje dodatkowe. Przykład: alarm, alarm z ochroną, drzwi antywłamaniowe, itp. Im mamy lepszą ochronę w tym zakresie, tym składka jest nieco mniejsza, ponieważ jednocześnie jest mniejsze ryzyko, że ktoś postanowi się włamać do naszego mieszkania;
 • Warianty dodatkowe: w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, oprócz standardowych murów i elementów stałych czy ruchomości domowych możemy dodać np. OC w życiu prywatnym, budynek gospodarczy, stałe elementy ogrodzenia itp. Każda dodatkowa opcja podnosi nam ostateczny koszt umowy. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, dzięki odpowiednim algorytmom obliczają składkę, jaka konieczna jest do zapłaty przy wybranych wariancie ubezpieczenia. Nieruchomości jednak są często naszym życiowym dorobkiem, warto więc zainwestować w ich odpowiednią ochronę.

Na co musimy się przygotować podczas kupienia polisy na mieszkanie i skąd wynika taka, a nie inna cena?

Ubezpieczenie mieszkania cena (więcej: superpolisa.pl) jest idealnym sposobem na zabezpieczenie się przed różnym często ogromnymi wydatkami, a to wszystko może być spowodowane przez zdarzenia losowe. Większość właścicielu nieruchomości właśnie decyduje się na tego typu ubezpieczenia. Jednakże nie zawsze polisa mieszkaniowa będzie wynosić tyle maso wszystko, jest uzależnione od określonego przypadku. Mimo wszystko jedno z najczęściej zadawanych pytań ma związek z ceną takich świadczeń.

Cena ubezpieczenia mieszkania

Na cenę ubezpieczenia mieszkania wpływa wiele czynników. Oczywiście najważniejsza jest charakterystyka nieruchomości, którą chcemy ubezpieczyć. W tym przypadku mamy jedną prostą regułę im więcej mieszkania ma metrów kwadratowych, tym cena pnie się w górę. To samo tyczy się znajdujących się w niej przedmiotów wraz z ich dokładną lokalizacją. W większości przypadków podstawowe ubezpieczenie obejmuje jedynie same mury mieszkania. Zatem stanie się dopiero użyteczna wtedy, gdy dojdzie do określonego zdarzenia losowego, które bezpośrednio zaatakuje mury konstrukcji. Natomiast, kiedy rzeczy codziennego użytku i meble znajdujące się wewnątrz budynku ucierpią, wówczas nie dojdzie do wypłaty odszkodowania. Aby z tego tytułu uzyskać środki, pierw musimy rozszerzyć podstawową polisę mieszkania o ochronę mienia ruchomego. Najczęściej ubezpieczenie mieszkania cena pozwala na wypłacenie pieniędzy w razie takich zdarzeń, jak:

 • pożar,
 • powódź, zalanie,
 • przepięcie,
 • kradzież z włamaniem,

Zazwyczaj koszty takiego ubezpieczenia oscylują w kwocie kilku set złotych. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy wszystkie pakiety w tym ubezpieczeniu są rozbudowane oraz same nieruchomości mają dużą powierzchnię, wówczas wartość do zapłacenie może zbliżyć się do 1000 zł. Takie ubezpieczenie wykupuje się jedynie raz w roku. Oczywiście nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, lecz warto się w nie zaopatrzyć, gdyż w końcu nie wiemy, co przyniesie następny dzień. W innym przypadku samodzielne pokrycie strat może okazać się po prostu niemożliwe.

Od czego zależy cena ubezpieczenia mieszkania?

Cena ubezpieczenia mieszkania jest indywidualnie wyliczana dla każdego klienta, biorą pod uwagę najróżniejsze czynniki. Dodatkowo zależne jest od dostępnych ofert w danym towarzystwie. Niektóre firmy oferują podobny zakres ochrony, lecz kompletnie w innych cenach. Wpływ na cenę mają dokładnie czynniki takie jak:

 • piętro,
 • lokalizacja mieszkania,
 • wartość nieruchomości,
 • powierzchnia użytkowa lokalu,
 • ukształtowanie terenu,
 • historia wcześniejszych ubezpieczeń.

Jak obecnie kształtują się ceny ubezpieczenia mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania cena uzależniona jest od wielu czynników. W największej mierze znaczenie ma suma ubezpieczenia, jednak lokalizacja, metraż i zakres odgrywają również kluczową rolę. Nie można więc porównywać tylko jednego czynnika, ale należy brać pod uwagę wszystkie elementy wchodzące w zakres naszej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Poniżej przedstawiono przykładowe kalkulacje składek.

Przykład ceny ubezpieczenia mieszkania w zależności od lokalizacji

Wariant I: Jan Kowalski ubezpiecza mieszkanie w Krakowie (kod pocztowy: 30-006), metraż: 55 m2, piętro pośrednie, rok budowy bloku: 2015, zakres: mieszkanie i stałe elementy, SU: 500 000, brak szkód w ostatnich 5 latach, polisa roczna, brak cesji. Po przedstawieniu ofert przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe można wskazać, że oferty składkowe zaczynają się od 170 zł i sięgają aż do 474 zł. 

Dla porównania takie same parametry mieszkania i zakresu ubezpieczenia wprowadzono dla mieszkania w Sanoku (kod pocztowy: 38-500). W tym jednak przypadku nie ma różnicy w składce. Chociaż należy zauważyć, że mieszkanie za taką sumę ubezpieczenia w tych dwóch różnych miejscowościach z pewnością będzie różnić się standardem. W Sanoku za taką kwotę musi być on naprawdę podwyższony, aby nie powstała sytuacja nadubezpieczenia, która może nie mieć pozytywnych skutków dla ubezpieczającego.

Chociaż na pierwszy rzut można stwierdzić, że zakres jest taki sam, to jednak każdy zakład ustala sobie jakie zdarzenia obejmuje i jakie okoliczności objęte są ochroną. Ponadto należy również porównać wyłączenia od odpowiedzialności. 

Przykład ceny ubezpieczenia mieszkania w zależności od metrażu

Wariant II: Jan Kowalski ubezpiecza mieszkanie w Krakowie (kod pocztowy: 30-006), metraż: 38 m2, piętro pośrednie, rok budowy bloku: 2015, zakres: mieszkanie i stałe elementy, SU: 500 000, brak szkód w ostatnich 5 latach, polisa roczna, brak cesji. Po porównaniu ofert zaproponowanych przez różnorodne towarzystwa stawki wahają się od 150 zł do nawet 500 zł. Z kolei gdy weźmiemy pod uwagę mieszkanie 70 m2 składka już nieco wzrasta i kształtuje się od 220 zł do ponad 700 zł.

W przedstawionych przykładach wzięto pod uwagę jedynie mieszkanie jako mury oaz stałe elementy. Towarzystwa proponują jednak poszerzenie tego zakresu o, chociażby wyposażenie. Możliwości jest jednak znacznie więcej: ochrona odpowiedzialności cywilnej, ochrona zewnętrznych elementów budynku, ogrodzenie, garaż, budynki gospodarcze, altanki itp. Każdy zakład przedstawia swoje propozycje. Należy mieć na uwadze, że każdy dodatkowy wariant to podniesienie składki. Nie mniej jednak mieszkanie to bardzo często nasz dorobek życiowy, warto więc zainwestować w jego odpowiednie ubezpieczenie, tak aby w razie konieczności możliwe było naprawianie wszelkich uszkodzeń, nawet tych najpoważniejszych.