Day: 15 lutego, 2022

Jak obecnie kształtują się ceny ubezpieczenia mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania cena uzależniona jest od wielu czynników. W największej mierze znaczenie ma suma ubezpieczenia, jednak lokalizacja, metraż i zakres odgrywają również kluczową rolę. Nie można więc porównywać tylko jednego czynnika, ale należy brać pod uwagę wszystkie elementy wchodzące w zakres naszej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Poniżej przedstawiono przykładowe kalkulacje składek.

Przykład ceny ubezpieczenia mieszkania w zależności od lokalizacji

Wariant I: Jan Kowalski ubezpiecza mieszkanie w Krakowie (kod pocztowy: 30-006), metraż: 55 m2, piętro pośrednie, rok budowy bloku: 2015, zakres: mieszkanie i stałe elementy, SU: 500 000, brak szkód w ostatnich 5 latach, polisa roczna, brak cesji. Po przedstawieniu ofert przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe można wskazać, że oferty składkowe zaczynają się od 170 zł i sięgają aż do 474 zł. 

Dla porównania takie same parametry mieszkania i zakresu ubezpieczenia wprowadzono dla mieszkania w Sanoku (kod pocztowy: 38-500). W tym jednak przypadku nie ma różnicy w składce. Chociaż należy zauważyć, że mieszkanie za taką sumę ubezpieczenia w tych dwóch różnych miejscowościach z pewnością będzie różnić się standardem. W Sanoku za taką kwotę musi być on naprawdę podwyższony, aby nie powstała sytuacja nadubezpieczenia, która może nie mieć pozytywnych skutków dla ubezpieczającego.

Chociaż na pierwszy rzut można stwierdzić, że zakres jest taki sam, to jednak każdy zakład ustala sobie jakie zdarzenia obejmuje i jakie okoliczności objęte są ochroną. Ponadto należy również porównać wyłączenia od odpowiedzialności. 

Przykład ceny ubezpieczenia mieszkania w zależności od metrażu

Wariant II: Jan Kowalski ubezpiecza mieszkanie w Krakowie (kod pocztowy: 30-006), metraż: 38 m2, piętro pośrednie, rok budowy bloku: 2015, zakres: mieszkanie i stałe elementy, SU: 500 000, brak szkód w ostatnich 5 latach, polisa roczna, brak cesji. Po porównaniu ofert zaproponowanych przez różnorodne towarzystwa stawki wahają się od 150 zł do nawet 500 zł. Z kolei gdy weźmiemy pod uwagę mieszkanie 70 m2 składka już nieco wzrasta i kształtuje się od 220 zł do ponad 700 zł.

W przedstawionych przykładach wzięto pod uwagę jedynie mieszkanie jako mury oaz stałe elementy. Towarzystwa proponują jednak poszerzenie tego zakresu o, chociażby wyposażenie. Możliwości jest jednak znacznie więcej: ochrona odpowiedzialności cywilnej, ochrona zewnętrznych elementów budynku, ogrodzenie, garaż, budynki gospodarcze, altanki itp. Każdy zakład przedstawia swoje propozycje. Należy mieć na uwadze, że każdy dodatkowy wariant to podniesienie składki. Nie mniej jednak mieszkanie to bardzo często nasz dorobek życiowy, warto więc zainwestować w jego odpowiednie ubezpieczenie, tak aby w razie konieczności możliwe było naprawianie wszelkich uszkodzeń, nawet tych najpoważniejszych.